…δεν χρειάζονται σχόλια… μόνο περίσκεψη για τις ίδιες τις αντιθέσεις που εκφράζονται μέσα στη δομή του Θεάματος. Η ιδιοσυστασία των «εργατών του Θεάματος», η δυναμική της αντίθεσης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, η δυναμική της αντίθεσης μεταξύ «καλλιτεχνάδων» και «νεροκουβαλητών»,  οι ενδιάμεσοι κρίκοι σε μια πυραμίδα αυστηρά ιεραρχημένων ρόλων…

Η συνέχεια επί των θέσεών μας