Επι/Θέσεων συνέχεια

Συστάσεις της +Τ-…

Εδώ και δέκα περίπου χρόνια (με δύο περιόδους αναγκαστικών ανασχέσεων) λειτουργεί μια συνέλευση, συγκροτημένη από ανθρώπους που έχουν συμφωνήσει, συμπράξει και ...