Συστάσεις της +Τ-…

Εδώ και δέκα περίπου χρόνια (με δύο περιόδους αναγκαστικών ανασχέσεων) λειτουργεί μια συνέλευση, συγκροτημένη από ανθρώπους που έχουν συμφωνήσει, συμπράξει και δοκιμαστεί στην κατεύθυνση της αντιεμπορευματικής και αντιθεαματικής δράσης. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μουσικά συγκροτήματα, θεατρικές απόπειρες, στέκια και άτομα έχουν συνδιαμορφώσει ένα κείμενο θέσεων μέσα από αυτήν ακριβώς τη συνέλευση. Εχουν τεθεί οι βάσεις για τη διαρκή παραγωγή άποψης γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Με σημείο αναφοράς τη συνέλευση και μόνο, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με αποφάσεις για την οργάνωση της δράσης, τον κάθε φορά απολογισμό της, όπως επίσης και διαχειριστικά ζητήματα χώρων, χρόνων, οργάνωσης ταμείου και υποδομής. Η δυσκολία των γεωγραφικών αποστάσεων δεν έχει σταθεί μέχρι σήμερα εμπόδιο στη λειτουργικότητα των συνελεύσεων. Η επιθυμία μας να συμπράττουμε με τον μεγαλύτερο βαθμό του συλλογικού δεν αναγνωρίζει αποστάσεις.

Είναι δεδομένο ότι δεν εξαντλούμε τη δράση μας σ’ αυτό το εγχείρημα. Επομένως, τα ζητήματα που επεξεργαζόμαστε εδώ, φυγόκεντρα συναντούν και συνδιαλέγονται με τις άλλες μας δραστηριότητες. Η επιλογή μας για μια συγκροτημένη αντιεμπορευματική και αντιθεαματική δράση δεν επιβεβαιώνεται μόνο στο χώρο όπου επεξεργαζόμαστε τις ιδιαίτερες αποχρώσεις της. Είχαμε επιλέξει την κατεύθυνση αυτής της δράσης πολύ πριν τη συγκρότηση της συγκεκριμένης συνέλευσης. Σε ανοιχτούς κοινωνικούς χώρους, σε δραστηριότητες ομάδων, σε εκδηλώσεις, σε έντυπα και στη διακίνησή τους, έχουμε ήδη δοκιμάσει τις θέσεις μας όπως αναφέρονται σ’ αυτό το έντυπο. Με τη συγκεκριμένη συνέλευση έχουμε σκοπό να βαθύνουμε και να επεκτείνουμε σε κάθε κατεύθυνση αυτά που έχουμε ως τώρα κατακτήσει στη συνείδησή μας και στην κοινωνία.

Έχοντας απέναντί μας έναν εχθρό που φροντίζει με χειρουργικές κινήσεις να διαφυλάσσει τα στεγανά σε ό,τι τον συγκροτεί, είναι απαραίτητη τόσο η εκτεταμένη προπαγάνδιση-δημοσιοποίηση των εναντιωματικών επιχειρημάτων όσο και η επίταση των ανατρεπτικών δραστηριοτήτων. Αυτή η συνέλευση είναι ένας τόπος επεξεργασίας των κατευθύνσεων και συντονισμού της δράσης των ατόμων και των επιμέρους συλλογικοτήτων τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείει ή θεωρεί ανταγωνιστικές τις σχετικές αυτόνομες κινήσεις. Ζητάμε τα πάντα από όλους.

Μας ενδιαφέρει να διευρύνουμε τις δυνατότητες και τη δημιουργικότητα όλων όσων συμπράττουμε στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε ήδη δρομολογήσει τις προοπτικές για την οργάνωση μιας εκτεταμένης ‘υλικοτεχνικής υποδομής’ που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πραγματώσουμε διαθέσεις και ιδέες στα πλαίσια των κοινά συμφωνημένων θέσεων του εγχειρήματος.

Οι όποιες μας δυνάμεις προσφέρονται για τη στήριξη, συνεισφορά και συνεργασία με κάθε εγχείρημα που συμμερίζεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο της δράσης μας.