10 & 12 Ιουλίου: Τότε Πότε και Ζωή Τάχα στη Νίκαια (μπλόκο στην εξουσία)