Χέγκελ – Περί ταυτότητος (βίντεο)

Τοποθετώντας την επιστήμη της μεταφυσικής στο “φυσικό” της τοπίο, στους εκκλησιαστικούς ναούς, ενοποιείται στην ουσία του αυτό που φαίνεται όχι απλώς διαφορετικό, αλλά προσβλητικά διαφορετικό. Έτσι, με αυτή την πρόχειρη εκτροπή η εκκλησία θα δοκιμάσει για μια ακόμη φορά τη φτώχια του πνεύματός της (για το οποίο κομπάζει ως πρωτοπόρος απέναντι στον υλισμό των καιρών), ο Χέγκελ θα πάρει τη μορφή του ευαγγελιστή που ο ίδιος διεκδίκησε (σε πείσμα της διεκδίκησης του από τους ευαγγελιστές της επανάστασης), η +τεχνία- θα κατοχυρώσει για μια ακόμη φορά την αρνητικότητα της ύβρεως σε αυτούς που καταφάσκουν στην γενικευμένη αλλοτρίωση, ο κυρίαρχος λαός θα πετάξει το πλαστικό σημαιάκι μιας χρήσεως μέχρι το επόμενο συλλαλητήριο μιας χρήσεως και οι δυνάμεις του αρνητικού θα ερίζουν για την αναγκαιότητα ή μη της διαλεκτικής. Tout va bien…

Συντεχνίαπλην  (συνέλευση Αθήνας)

Θαλερός – «περήφανα ελατήρια»

Τα «περήφανα ελατήρια» είναι μια δεύτερη απόπειρα, μετά τα «πειροτεχνήματα» του 2014, να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της ανασυγκρότησης του λόγου ταυτόχρονα με τα σχέδια αποδόμησης των πρακτικών της κυρίαρχης τάξης. Μπορεί να πει κανείς/μία ότι αυτή είναι δουλειά της θεωρίας που για αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να είναι συνεκτική, έλλογη και κλειστά δομημένη στις … Read more