Η “Λύσσα” στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο “Εμπρός”: Τρίτη 29 Δεκέμβρη 8μμ