Ηχολήπτης διέκοψε συναυλία του Μαχαιρίτσα γιατί ήταν απλήρωτος

…δεν χρειάζονται σχόλια… μόνο περίσκεψη για τις ίδιες τις αντιθέσεις που εκφράζονται μέσα στη δομή του Θεάματος. Η ιδιοσυστασία των “εργατών του Θεάματος”, η δυναμική της αντίθεσης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, η δυναμική της αντίθεσης μεταξύ “καλλιτεχνάδων” και “νεροκουβαλητών”,  οι ενδιάμεσοι κρίκοι σε μια πυραμίδα αυστηρά ιεραρχημένων ρόλων…

Η συνέχεια επί των θέσεών μας