λογοτεχνικά

Serratia S. Marcescens
Θαλερός Κ.
Παναγιώτης Κ.
Αιμόφιλος Τ. Ινφλουέντζας
F@NZHN
Αλρώ
Louise Michel

 

 


 

 

[  Ενημέρωση 12/12/2020  ]

Το site της +τεχνίας- ανανεώνεται 🙂

Το υλικό του αρχείου μαζί με μια περιγραφή του κάθε εγχειρήματος και του τρόπου με τον οποίο σχετίστηκε με τη +τεχνία-, θα ανεβαίνει  σταδιακά με σκοπό η ανανέωση να ολοκληρωθεί μέσα στο 2049.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.