μουσικά

Ωχρά Σπειροχαίτη
Εντροπία
Σμέρνα
ΜαυρΑκόρντα
Θαλερός Κ.
Δρ.Δρακατώρ
Ms Ratter
Incognita Sperans
Ζωή Τάχα
Nebula
ALT TC
Ι.Ψ.Ε.Ν.
+ΤΕΧΝΙΑ- (συλλογικό)

 


 

 

[  Ενημέρωση 12/12/2020  ]

Το site της +τεχνίας- ανανεώνεται 🙂

Το υλικό του αρχείου μαζί με μια περιγραφή του κάθε εγχειρήματος και του τρόπου με τον οποίο σχετίστηκε με τη +τεχνία-, θα ανεβαίνει  σταδιακά με σκοπό η ανανέωση να ολοκληρωθεί μέσα στο 2049.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.